Sever 1
70

Quất em nữ sinh dễ thương

Không có, chẳng qua là em cảm thấy chị không cần thiết phải phí sức như vậy thôi. Được, khi nào em đến tỉnh thành thì nhất định mời chị ăn cơm, nữ sinh tiệm cơm thì tùy chị chọn. Kiều Hạ Linh xuống cantin đi ăn cơm với một cô bạn làm bên bộ phận marketing tên là Vu Nhiễm. Vu Nhiễm tỏ vẻ kinh ngạc: Cậu nói thiệt hả .

View more